SOFA Statistics

Classe: Estadística i matemàtica | SO:
SOFA Statistics

Paquet estadístic que ofereix una interfície gràfica per l’anàlisi estadística de funcions. Permet importar dades i documents, fer taules, gràfics, tests estadístics i compartir documents a través d’una plataforma senzilla i visual.

Web: http://www.sofastatistics.com/home.php

Idioma: anglès