Gnumeric

Classe: Ofimàtica | SO:
Gnumeric

Full de càlcul capaç d’exportar i importar fitxers en diferents formats, cosa que el fa compatible amb altres programes. Forma part de l’entorn d’escriptori lliure GNOME.

Web:www.gnumeric.org/

Idioma: anglès