Cyberduck

Classe: Transferència d'arxius Utilitats | SO:
Cyberduck

Aplicació client FTP i SFTP molt senzilla d’utilitzar que permet fer tot tipus d’operacions en entorns remots. També permet treballar amb serveis d’Amazon S3, Cloudfront o WebDAV. La principal caractarística és que permet editar fitxers remotament mitjançant un editor i es sincronitza amb el nostre servidor al finalitzar.

Web: https://cyberduck.io/

Idioma: multi-llenguatge