Google Traductor

Classe: Llengua Recursos lingüístics | SO:
Google Traductor

Ofereix un servei de diccionaris i de traducció automatitzada en diferents llegües.

També podeu consultar el diccionari de Google.

Web: https://translate.google.com/?hl=es

Idioma: multi-llenguatge