WordReference

Classe: Llengua Recursos lingüístics | SO:
WordReference

WordReference ofereix diccionaris en línia: castellà, anglès, francès i portuguès.

També ofereix cerca de sinònims i antònims.

Web: http://www.wordreference.com/

Idioma: multi-llenguatge