Firebird

Classe: Ofimàtica | SO:
Firebird

Sistema d’administració de base de dades racional. Ofereix una bona seguretat, diferents arquitectures i requisits d’administració baixos.Hi ha dos tipus d’executables: un executable petit amb requeriments de hardware baixos i un autoexecutable que no necessita instal·lació.

Web: https://firebirdsql.org/

Idioma: multi-llenguatge