Gentoo

Classe: Ofimàtica | SO:
Gentoo

Meta-distribució de programari basada en un motor en el qual tot el programari es compila per tal d’obtenir la màxima optimització.El sistema de distribució consisteix en un arbre local, que conté les descripcions dels paquests de programari, així com els scripts necessaris per instal·lar-los.

Web: https://www.gentoo.org/

Idioma: multi-llenguatge