PSDETCH

Classe: Multimèdia Paquets combinats | SO:
PSDETCH

Eina que permet treballar en línia i sense connexió. Permet editar i crear molts tipus de fitxers (Adobe Photoscan, fitxers d’imatge, PDF, apps,…). Altres funcions que ofereix son: exportar text i css, mesurar i definir el disseny, modificar les metadades del fitxer, comparar imatges i compartir els arxius.

Web: Enllaç web

Idioma: anglès