Firefox

Classe: Navegadors Xarxa | SO:
Firefox

Les característiques principals del Firefox són la rapidesa i la facilitat d’instal·lació i d’utilització.És una aplicació molt lleugera i ràpida, alhora que compleix amb els principals estàndards d’Internet.

Web:www.mozilla.org/

Idioma: multi-llenguatge