FreeCAD

Classe: Modelització Multimèdia | SO:
FreeCAD

Modelador de CAD 3D paramètric orientant a l’enginyeria mecànica, el disseny industrial i l’arquitectura.
És una aplicació amb un entron de treball semblant als programes de pagament. Ofereix les opcions de disseny 2D, animacions i formes orgàniques, entre d’altres.

Web: https://www.freecadweb.org/

Idioma: multi-llenguatge