OpenSCAD

Classe: Modelització Multimèdia | SO:
OpenSCAD

Aplicació lliure i de codi obert per crear objectes sòlids de CAD.
És un compilador 3D basat en un llenguatge de descripció textual. Conté una biblioteca d’algoritmes de geometria computaciona i s’utilitza per dissenyar hardware de codi obert.

Web:http://www.openscad.org/

Idioma: multi-llenguatge