Convocatòria “Proyectos de Generación de Conocimiento 2023”. Agencia Estatal de Investigación.

El passat 30 de desembre va ser publicada la convocatòria pel Programa Estatal de Generación de Conocimiento 2023.

La convocatòria vol finançar projectes de recerca dirigits a fomentar la generació i avanç en el coneixement científic i la recerca de qualitat. Així mateix, es poden finançar actuacions encaminades a la formació de personal investigador predoctoral mitjançant la realització d’una tesi doctoral associada als projectes de recerca esmenats.

Properament, rebreu instruccions concretes de l’Oficina de Gestió de la Recerca i s’inclouran instruccions i models de documents a la plana https://accesconvocatories.ub.edu/. El termini intern finalitzarà el 23 de gener.

Per a més informació consulteu el següent enllaç.