Les investigadores de la Universitat de Barcelona Maria Rodó Zárate i Nadejda Blagorodnova seleccionades en la convocatòria ERC Starting Grants 2021

El Consell Europeu de Recerca (European Research Council, ERC) ha concedit 33,3 milions d’euros en ajudes a 23 projectes de recerca en centres espanyols en la convocatòria Starting Grant 2021.

Aquesta és la primera convocatòria Starting Grant, un programa destinat a la creació de grups de recerca independents que el seu/eva investigador/ora principal estigui en possessió d’un títol de doctor/a amb una antiguitat d’entre dos i set anys. Es tracta de la primera de les convocatòries de propostes d’Horitzó Europa, el programa R+D+I de la Unió Europea. Dels 23 projectes atorgats a Espanya, Catalunya ha obtingut 13, dels quals 2 són de la Universitat de Barcelona.

Maria Rodó Zárate, professora lectora Serra Húnter de la Facultat d’Educació rebrà una ajuda de 1,2 milions d’euros per a desenvolupar el projecte “Mapping intersectionality: a conceptual and methodological model for the study of inequalities and discrimination (INTERMAPS)” l’objectiu del qual és la creació d’un nou model teòric i metodokógico per a l’estudi de les discriminacions i les desigualtats des d’una perspectiva feminista interseccional.

Nadejda Blagorodnova, investigadora, desenvoluparà el projecte “Common envelope transients: progenitors, precursors and properties of their outbursts (CET-3PO)”, pel qual ha obtingut 1,48 milions d’euros, en l’Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona (ICCUB). L’objectiu és estudiar com les estrelles massives es fusionen amb estrelles pròximes. A aquest efecte, utilitzarà observacions d’esdeveniments astronòmics transitoris (transients) anomenats noves lluminoses vermelles. El projecte serà pioner a combinar observacions i models teòrics d’aquests esdeveniments transitoris.

 

Més informació a:

Portal UB

Ministerio de Ciencia e Innovación

European Research Council