Sobre aquest web

Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB)
www.ub.edu/llibre-estil

Primera edició: gener de 2004
Segona edició: setembre de 2011
Tercera edició: juliol de 2017


Guies ràpides del CUB
www.ub.edu/llibre-estil/guies-rapides

Primera edició: juliol de 2017


Coordinació: Marta Juncadella i Anna Grau

Equip d’assessorament lingüístic i documental: Xavier Albons, Maria Casals, Georgina Castellà, Núria Castells, Àngels Egea, Montserrat Fullola, Teresa Granados, Rosa Gual, Esther Huguet, Jovita Laín, MeritxBarnaby Noone, Jaume Palau, Georgina Rufo i Elisabet Solé.

Universitat de Barcelona

CREATIVE COMMONSACCESSIBILITATRSSTwitterFacebook