Aspectes formals

En la redacció d’un document, cal tenir en compte aspectes formals relacionats amb el format i numeració dels apartats, les enumeracions, les citacions textuals, les taules i il·lustracions, i les notes.

Tots aquests aspectes formals han de tenir en compte, d’una banda, les característiques pròpies de cada document i, de l’altra, aconseguir com a objectiu últim la llegibilitat i claredat del text.

Guia ràpidaSi voleu tenir una visió resumida del capítol, feu un cop d’ull a la guia ràpida.
Darrera actualització: 20-7-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Aspectes formals» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1514> [consulta: 24 setembre 2023].
Pujar al principi de la pàgina