Sistemes de transcripció

Més informació
Aplicació al català dels principis de transcripció de l’Associació Fonètica Internacional. 2a ed. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Secció Filològica, 1999. <http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000042/00000071.pdf> [consulta: 4 juliol 2017].

Guia d’estil per al tractament de mots xinesos en català. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General de Política Lingüística, 2015, p. 15-30 i 63-76. <http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/btpl/arxius/13-Guia-mots-xinesos.pdf> [consulta: 11 maig 2017].

«Proposició sobre els sistemes de transliteració i transcripció dels mots àrabs al català: acord del 21 de desembre de 1989». A: Documents de la Secció Filològica I. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Secció Filològica, 1990,
p. 141-158 <https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000041/00000059.pdf>. [consulta: 4 juliol 2017].

«Proposta de transcripció de l’hebreu en textos escrits en català: acord del 14 de juny de 2002». A: Documents de la Secció Filològica IV. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Secció Filològica, 2003 [2014], p. 39-72. <https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000285/00000076.pdf> [consulta: 4 juliol 2017].

«Proposta sobre el sistema de transcripció i transliteració dels noms russos al català: acord del 13 de novembre de 2015». A: Documents de la Secció Filològica IX. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Secció Filològica, 2015,
p. 55-90.<https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000262/00000094.pdf> [consulta: 3 febrer 2017].
Darrera actualització: 3-2-2023
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Sistemes de transcripció» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1774> [consulta: 4 octubre 2023].
Pujar al principi de la pàgina