Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Precisió lèxica

 • Ús de paraules innecessàries
 • Ús de verbs semànticament buits en lloc de verbs amb significat precís
 • Abús de verbs amb significat precís utilitzats com a verbs semànticament buits

Precisió lèxica

A l’hora de redactar qualsevol text, però especialment els treballs acadèmics, cal utilitzar amb precisió les paraules i evitar, tant com sigui possible:

 • Paraules innecessàries

  Exemple adequatL’anàlisi determina la relació entre les variables.

  Exemple inadequatL’anàlisi determina la relació existent entre les variables.


 • Verbs buits de contingut

  Exemple adequatL’objectiu de l’estudi és analitzar la pobresa.

  Exemple inadequatL’objectiu de l’estudi és fer una anàlisi de la pobresa.


 • Verbs amb significat precís utilitzats com a verbs buits de contingut

  Exemple adequatDocument de treball sobre els codis QR fet a la Biblioteca de Lletres.

  Exemple inadequatDocument de treball sobre els codis QR realitzat a la Biblioteca de Lletres.

Ús de paraules innecessàries

Es consideren paraules innecessàries les que en un context determinat no aporten cap matís de significat, que funcionen com si fossin semànticament buides i que, per tant, poden dificultar la claredat del text. Habitualment es tracta d’adjectius o noms deverbals que, en aquests casos, es recomana d’eliminar.

Exemple adequatPer determinar la relació entre aquestes dues variables cal recórrer a l’anàlisi anterior.

Exemple inadequatPer determinar la relació existent entre aquestes dues variables cal recórrer a l’anàlisi anterior.


Exemple adequatEn el gràfic 3 es pot observar el percentatge de les diferents situacions en el lloc de treball.

Exemple inadequatEn el gràfic 3 es pot observar el percentatge de l’existència de les diferents situacions en el lloc de treball.


Exemple adequatLa metodologia emprada en aquest treball es descriu en l’apartat següent.

Exemple inadequatLa metodologia emprada en la realització d’aquest treball es descriu en l’apartat següent.

Ús de verbs semànticament buits en lloc de verbs amb significat precís

Es consideren verbs semànticament buits els que no tenen un significat ben delimitat i precís, com ara fer, haver-hi, etc. A vegades, hi ha verbs amb significat precís que s’usen de manera inadequada com a verbs semànticament buits, per exemple procedir a, realitzar, etc.

Quan el verb fer (o similar) va seguit d’un substantiu que fa de complement directe, es recomana usar el verb corresponent si és possible.

Exemple adequatL’objectiu d’aquest estudi és analitzar la pobresa ampliant la concepció clàssica amb nous factors.

Exemple inadequatL’objectiu d’aquest estudi és fer una anàlisi de la pobresa ampliant la concepció clàssica amb nous factors.


Exemple adequatL’operació per deixar les fibres, els filaments i els fils amb el grau d’humitat que marca la llei per avaluar-lo comercialment s’anomena condicionament.

Exemple inadequatL’operació per deixar les fibres, els filaments i els fils amb el grau d’humitat que marca la llei per procedir a la seva avaluació comercial s’anomena condicionament.


Exemple adequatLes diferències observades en contrastar el grup experimental 1 i el grup experimental 2 ratifiquen la hipòtesi plantejada.

Exemple inadequatLes diferències observades en realitzar els contrastos entre el grup experimental 1 i el grup experimental 2 ratifiquen la hipòtesi plantejada.


Quan els verbs buits ocupen el lloc d’un verb amb un significat ple i precís, es recomana usar el verb amb el significat més adequat segons el context.

Exemple adequatL’empresa japonesa va inventar aquests codis.

Exemple inadequatL’empresa japonesa va fer aquests codis.


Exemple adequatLa superposició dels criteris temàtics va provocar que algunes obres es categoritzessin sota dos conceptes.

Exemple inadequatLa superposició dels criteris temàtics va fer que algunes obres es categoritzessin sota dos conceptes.


Exemple adequatA les segones edicions s’estalvien alguns costos fixos.

Exemple inadequatA les segones edicions hi ha estalvi d’alguns costos fixos.


Tot i això, cal recordar que l’ús d’aquests verbs buits en català és correcte; el que cal és no abusar-ne en detriment de la precisió lèxica, especialment en textos especialitzats com ara els treballs acadèmics.

Abús de verbs amb significat precís utilitzats com a verbs semànticament buits

Cal evitar l’ús de verbs semànticament plens, com ara existir, disposar, realitzar, constituir, etc., que tot i tenir un significat precís, a vegades s’utilitzen abusivament com si fossin verbs semànticament buits com ara fer, ser, haver-hi, tenir, etc.

 • Existir

  Exemple adequatLes dades obtingudes ens mostren que hi ha una relació directa entre aquestes dues variables.

  Exemple inadequatLes dades obtingudes ens mostren que existeix una relació directa entre aquestes dues variables.


 • Realitzar

  Exemple adequatDocument sobre els codis QR fet a la Biblioteca de Lletres.

  Exemple inadequatDocument sobre els codis QR realitzat a la Biblioteca de Lletres.


 • Disposar

  Exemple adequatEs tracta de mètodes contrastats i molt més ràpids que permeten obtenir resultats en un dia.

  Exemple inadequatEs tracta de mètodes contrastats i molt més ràpids que permeten disposar de resultats en un dia.


 • Constituir

  Exemple adequatL’ús dels procediments per aprendre no té una finalitat en si mateix sinó que és un mitjà per facilitar un aprenentatge significatiu i profund.

  Exemple inadequatL’ús dels procediments per aprendre no té una finalitat en si mateix sinó que constitueix un mitjà per facilitar un aprenentatge significatiu i profund.Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 19-2-2021
Citació recomanada:
«Consells per a la redacció: precisió lèxica» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri_bloc.php?id=151> [consulta: 22 abril 2024].