Verbs de dicció

Els verbs de dicció s’utilitzen per introduir declaracions i tota mena de citacions literals (extretes d’articles, de ressenyes, etc.).

  • Les notícies sobre treballs de recerca del professorat, o sobre articles publicats en revistes científiques, solen tenir força citacions literals. Aquestes citacions, atès que generalment no corresponen a declaracions orals, s’han d’introduir amb verbs de dicció neutres.

    Exemple adequatexplicar, apuntar, afirmar, afegir, remarcar, destacar, puntualitzar, detallar, assenyalar, indicar, manifestar, plantejar


  • No es consideren adequats verbs que impliquin oralitat, tret que la citació correspongui a unes declaracions fetes, per exemple, en roda de premsa. Pel mateix motiu, tampoc són adients verbs que denotin estats d’ànim.

    Exemple inadequatdir, comentar, lamentar, criticar, recordar

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 29-12-2021
Citació recomanada:
«Notícies i comunicats: verbs de dicció» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=3074> [consulta: 24 febrer 2024].