Verbs de dicció

Els verbs de dicció s’utilitzen per introduir declaracions i tota mena de citacions literals (extretes d’articles, de ressenyes, etc.).

  • Les notícies sobre treballs de recerca del professorat, o sobre articles publicats en revistes científiques, solen tenir força citacions literals. Aquestes citacions, atès que generalment no corresponen a declaracions orals, s’han d’introduir amb verbs de dicció neutres.

    Exemple adequatexplicar, apuntar, afirmar, afegir, remarcar, destacar, puntualitzar, detallar, assenyalar, indicar, manifestar, plantejar


  • No es consideren adequats verbs que impliquin oralitat, tret que la citació correspongui a unes declaracions fetes, per exemple, en roda de premsa. Pel mateix motiu, tampoc són adients verbs que denotin estats d’ànim.

    Exemple inadequatdir, comentar, lamentar, criticar, recordar
Darrera actualització: 29-12-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Notícies i comunicats: verbs de dicció» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=3074> [consulta: 30 novembre 2023].
Pujar al principi de la pàgina