Traducció de noms propis

En textos d’abast general, com ara les notícies, els noms de les institucions públiques (i de les entitats i òrgans que en depenen) es tradueixen a la llengua del document.

Exemple adequatMinisteri d’Educació
Consell Superior d’Investigacions Científiques
Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional


Per tant, les universitats, facultats, instituts, etc., també s’han de traduir.

Exemple adequatUniversitat Nacional Autònoma de Mèxic
Departament d’Història de la Universitat Complutense de Madrid
Laboratori de Tecnologies de la Universitat de Sherbrooke


Amb tot, a vegades no és possible documentar la traducció d’un nom propi o és difícil de fer. Davant del dubte, és millor deixar el nom en la llengua original.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 8-12-2021
Citació recomanada:
«Notícies i comunicats: traducció de noms propis» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=3080> [consulta: 24 febrer 2024].