Proposta de traducció de noms propis

Aquesta Proposta de traducció de noms propis té dos objectius fonamentals. D’una banda, pretén donar una resposta coherent als dubtes que es plantegen dins l’àmbit universitari quan s’han d’escriure noms propis en textos, de qualsevol mena, en català.

El text, que s’ha elaborat tenint en compte les necessitats de tots els col·lectius de la Universitat de Barcelona, no és un document sobre criteris de traducció dels noms propis en general i per a qualsevol àmbit, sinó una proposta restringida a les necessitats de la Universitat de Barcelona.

Aquesta proposta tampoc no vol donar resposta a qualsevol problema de traducció sigui quina sigui la llengua d’arribada. Només ha tingut en compte els problemes que sorgeixen quan es tradueixen noms propis d’altres llengües al català, és a dir, tan sols s’han considerat els textos escrits (siguin originals o traduccions) en què el català és la llengua d’arribada.

I finalment, aquest document respon a les especificitats temàtiques plantejades per la majoria de textos que es produeixen dins la Universitat de Barcelona, que són fonamentalment textos de llenguatge administratiu o bé textos cientificotècnics.

Tenint en compte, doncs, aquestes restriccions (els diferents col·lectius de la Universitat de Barcelona, el català com a llengua d’arribada i els tipus de textos que produeix la Universitat) i el material bibliogràfic existent, s’han establert uns criteris, per tal que el tractament que rebin els noms propis dins de la Universitat de Barcelona sigui al més homogeni i coherent possible.

Els punts que es presenten s’han agrupat en nou descriptors per facilitar-ne la consulta: llocs, persones, organismes, obres d’art, bibliografia, activitats docents, ensenyaments, lleis i celebracions populars.
Més informació
Servei de Llengua Catalana. Proposta de traducció de noms propis. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1991.
Darrera actualització: 16-10-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Proposta de traducció de noms propis» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1658> [consulta: 28 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina