Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 28-4-2017
Citació recomanada:
«Morfosintaxi» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=316> [consulta: 3 desembre 2023].