Coordinació

Quan en el sintagma nominal hi ha dos o més noms coordinats, cadascun acostuma a dur article.

Exemple adequatLes abreviatures, els símbols i les sigles es recullen en el mateix índex.


De vegades, però, es pot mantenir un únic article davant el primer nom i ometre’n la resta: si els noms coordinats comparteixen gènere i nombre, i si els conceptes coordinats són afins, queda justificat l’article únic al començament.

Exemple adequatLes abreviatures i Ø sigles es recullen en el mateix índex.

Exemple adequatLes abreviatures i les sigles es recullen en el mateix índex.


S’ha de tenir en compte, però, que un únic article no hauria de determinar noms de gènere o nombre diferent.

Exemple no admissibleLes professores, Ø professors i Ø degà es reuniran demà al matí.


S’admet, tot i que és poc recomanable, l’article únic al començament si el primer nom és masculí.

Exemple inadequatEls símbols, Ø abreviatures i Ø sigles es recullen en el mateix índex.


La construcció que cal evitar és la contrària: quan el primer nom és de gènere femení.

Exemple no admissibleLes abreviatures, Ø símbols i Ø sigles es recullen en el mateix índex.


Encara que el gènere i el nombre dels noms coordinats coincideixin, si la forma gràfica de l’article és distinta, és recomanable repetir l’article davant de cada nom.

Exemple adequatEl professorat, l’alumnat i el personal no docent de la Universitat.

Exemple inadequatEl professorat, Ø alumnat i Ø personal no docent de la Universitat.


Quan la forma gràfica de la preposició és diferent, també és preferible repetir la preposició en el cas de dos o més sintagmes coordinats.

Exemple adequatLa seguretat a les ciutats i als pobles.

Exemple adequatLes denominacions d’assignatures i de màsters.
Més informació
Solà, Joan et al. Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries, 2002, vol. 2, § 2.4.1.
Darrera actualització: 13-10-2022
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Coordinació» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=945> [consulta: 6 desembre 2023].
Pujar al principi de la pàgina