Ordinals en xifres

Quan els ordinals van en singular, s’abreugen amb la xifra seguida de l’última lletra de la paraula sencera, sense deixar cap espai entremig i sense punt al final.

Exemple adequat3r [tercer]
Exemple inadequat3r.
Exemple inadequat3.r
Exemple adequat18a [divuitena]
Exemple inadequat18a.
Exemple inadequat18.a


Si l’última lletra de la paraula sencera va accentuada, l’accent es manté també en l’abreviació.

Exemple adequat [setè]

Exemple adequat15è [quinzè]


Quan els ordinals van en plural, s’abreugen escrivint la xifra seguida de les últimes dues lletres de la paraula sencera, sense deixar cap espai entremig i sense punt al final.

Exemple adequat4ts [quarts]
Exemple inadequat4ts.
Exemple inadequat4.ts
Exemple adequat17es [dissetenes]
Exemple inadequat17es.
Exemple inadequat17.es


En els casos en què l’ordinal s’expressi en xifres romanes, no es fa servir cap marca d’abreviació i, per tant, no s’escriu cap lletra al costat de la xifra.

Exemple adequatV Congrés Internacional d’Educació Física
Exemple no admissible Congrés Internacional d’Educació Física
Exemple adequatVI Trobades de Professorat de Ciències de la Salut
Exemple no admissibleVIes Trobades de Professorat de Ciències de la Salut
Darrera actualització: 6-4-2022
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Ordinals en xifres» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=2083> [consulta: 24 abril 2024].
Pujar al principi de la pàgina