El Servei

Originàriament anomenat Gabinet d'Atenció i Mediació de la Universitat de Barcelona i creat per Acord de Consell de Govern amb data 8 de febrer de 2010, el Servei de Mediació deu la seva denominació a l'actualització del seu Reglament, aprovat per Acord de Consell de Govern amb data 7 d'octubre de 2020, i està format per les persones següents:

 

Responsable

  • Dra. Montserrat Puig Llobet, Vicerectora d'Igualtat i Gènere

Equip tècnic

 

Més informació:

excel HUBc BKC
  • Universitat de Barcelona
  • Servei de  Mediació
  • Tel. 934 031 390
  • mediacio@ub.edu