Objectius

El Servei està cridat a crear mecanismes de comunicació fluids i permanents per a qualsevol persona de la comunitat universitària que tingui un conflicte interpersonal que afecti el desenvolupament de les seves activitats i la seva integritat personal. Els seus objectius prioritaris són:

  • Ser un espai d’atenció per tal de que les persones puguin manifestar les seves inquietuds i problemes.
  • Ser una eina de gestió de conflictes alternativa al règim disciplinari i judicial, no substitueix el reglament de règim interior, n’actua preventivament.
  • Ser un espai de mediació en què les persones que voluntàriament s’hi acullin, poden gestionar per elles mateixes una solució dels conflictes que els afecten, amb l’assistència professionalitzada del Gabinet, que actua de manera imparcial i neutral.
  • Preservar la intimitat i anonimat de les persones, la utilització dels tots els serveis que s’ofereixen pressuposa una estricte confidencialitat.

Més informació:

excel HUBc BKC