Publicat el llibre “Els impactes de la Covid-19 en la mobilitat i les seves conseqüències socials i econòmiques”, com a producte derivat del projecte de recerca Pandèmies 2020.

Un dels productes derivats del projecte de recerca “La sostenibilitat financera i ambiental de la mobilitat en les àrees urbandes de Catalunya després de la Covid-19”, finançat per la convocatòria Pandèmies 2020, de la Generalitat de Catalunya, ha resultat ser una monografia amb la contribució de diversos membres del projecte…

read more