6. FILTRACIÓ
Introducció
Metodología en el treball al laboratori
Material i muntatges
Pesada
Punt de fusió
Filtració
Precipitació i cristal·lització
Evaporació i dessecació
Extracció
Destil·lació
Centrifugació
Cromatografía
tancar
6.1 Filtració per gravetat
6.2 Filtració al buit
6.3 Seguretat i residus
tancar

S’anomena filtració el procés de separació de partícules sòlides d’un líquid utilitzant un material porós denominat filtre. La tècnica consisteix a abocar la mescla sòlid-líquid que es vol tractar sobre un filtre que permeti el pas del líquid però que retingui les partícules sòlides.

El líquid que travessa el filtre s’anomena filtrat.

El filtre, en el laboratori, sol ser de paper porós, però pot ser d’altres materials que permetin el pas de líquids. En qualsevol cas cal seleccionar la porositat del filtre segons el diàmetre de les partícules que es volen separar.

Segons la força impulsora que fa que el líquid travessi el filtre podem classificar la filtració en:  


 

  1. Filtració per gravetat


  2. Filtració al buit
  3.  

 

 

 

 

 

 

 

A A A