2. Metodologia al laboratori
Introducció
Metodología en el treball al laboratori
Material i muntatges
Pesada
Punt de fusió
Filtració
Precipitació i cristal•lització
Evaporació i dessecació
Extracció
Destil•lació
Centrifugació
Cromatografía
tancar
2.1 Neteja del material de laboratori
2.2 Normes de seguretat dins el laboratori
2.3 Pictogrames de seguretat
2.4 Noms quimics comuns
2.5 Vocabulari quimic
2.6 Sistema Internacional d’Unitats
2.7 Diari de laboratori
2.8 Model de diari de laboratori
tancar
  1. Neteja del material de laboratori


  2. Normes de seguretat dins el laboratori


  3. Pictogrames de seguretat


  4. Noms químics comuns


  5. Vocabulari quimic


  6. Sistema internacional d'Unitats


  7. Diari de laboratori


  8. Model de diari de laboratori
A A A