7. PrecipitaciÓ
Introducció
Metodología en el treball al laboratori
Material i muntatges
Pesada
Punt de fusió
Filtració
Precipitació i cristal·lització
Evaporació i dessecació
Extracció
Destil·lació
Centrifugació
Cromatografía
tancar
7.1 Fonament de la tècnica
7.2 Cristal·lització/recristal·lització
7.3 El carbó actiu
7.4 Seguretat i residus
tancar
  1. Fonament de la tècnica


  2. Cristal·lització i recristal·lització


  3. El carbó actiu


  4. Seguretat i residus
A A A