6. FILTRACIÓ > 6.1. filtraciÓ PER GRAVETAT
Introducció
Metodología en el treball al laboratori
Material i muntatges
Pesada
Punt de fusió
Filtració
Precipitació i cristal·lització
Evaporació i dessecació
Extracció
Destil·lació
Centrifugació
Cromatografía
tancar
6.1 Filtració per gravetat
6.2 Filtració al buit
6.3 Seguretat i residus
tancar

Fonament: la única força impulsora per que el líquid travessi el filtre és la gravetat. És el mètode més senzill i tradicional.

Utilitat: separar un sòlid d’un líquid, quan el que es vol recuperar és el líquid. Ofereix la màxima superfície de filtració de manera que aquesta és més ràpida.

Material: peu, cèrcol metàl·lic, embut cònic,  paper de filtre cònic + o de plecs + , recipient per recollir el líquid (erlenmeyer, matràs, vas de precipitats), vareta de vidre.

Muntatge: +
Procediment: VideoL’objectiu és fer passar la suspensió (la barreja sòlid-líquid) a través del filtre i recollir el filtrat. Primer es col·locarà el paper de filtre dintre de l’embut i aquest es situarà sobre el recipient de recollida, sostingut per un cercle metàl·lic. El filtre es pot mullar amb el mateix dissolvent que conté la suspensió. A continuació, s’abocarà lentament la suspensió sobre el filtre amb l’ajuda d’una vareta de vidre, de manera que no hi hagi vessaments. Finalment, si es desitja aprofitar el sòlid, les partícules sòlides retingudes en el filtre es poden rentar amb petites porcions de dissolvent (el mateix que conté el filtrat). 

Com fer un filtre de plecs: Video

 

A A A