Dia: <span>13 d'abril de 2015</span>

Contaminants biologics nivells risc

Resultats de la Diagnosi de Mobilitat als centres de la UB del Campus Centre

13/04/2015

A partir de l’enquesta de mobilitat de la UB realitzada l’any 2013 s’ha realitzat la Diagnosi de mobilitat dels centres de la UB del Campus Centre, tal com ja es va fer amb les dades obtingudes del Campus de la Diagonal – Portal del Coneixement (2013-2014).