Projecte aprenentatge servei 2017: enquesta ambiental a l’alumnat de la Facultat de Biologia

Capçalera dels projectes aprenentatge servei

El grup d’estudiants de l’assignatura Desenvolupament Sostenible (grau de Ciències Ambientals), format per Alexandre Capera, Ana Maria Escandell, Joan Grivé i Sergi Giménez, va dissenyar i va dur a terme una enquesta a l’alumnat de la Facultat de Biologia sobre la sensibilitat ambiental i la satisfacció amb la sostenibilitat del centre.