Ajuts de suport a l’autonomia en la pròpia llar (any 2018)

RESOLUCIÓ TSF/1661/2018, de 10 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts de suport a l’autonomia en la pròpia llar per a l’any 2018 (ref. BDNS 408182). (DOGC  núm.  7665  publicat el  17/07/2018 )

El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud és del 18 de juliol al 17 de setembre de 2018.