Discapacitat

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies obre la convocatòria de prestació d’atenció social a les persones amb discapacitat

ORDRE TSF/103/2017, de 30 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a la prestació social de caràcter econòmic de dret de concurrència d’atenció social a les persones amb discapacitat, per a l’any 2017.

El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud és del 3 de juny al 2 d’agost de 2017.