L’Estiu és Teu 2021

El programa “L’Estiu és Teu” és una proposta de l’Agència Catalana de la Joventut (ACJ) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya que s’adreça als nois i noies de 5 a 16 anys amb l’objectiu que es diverteixin, tot aprenent, durant les vacances d’estiu als albergs de la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya (XANASCAT). 

Les estades de l’Estiu és Teu busquen garantir la igualtat d’accés i oportunitats d’aprenentatge en el lleure educatiu. Els infants i joves, sens perjudici de la seva situació econòmica o social, poden accedir a l’Estiu és teu on troben activitats culturals, lúdiques i tècniques orientades al joc i a l’esbarjo i centrades en l’adquisició d’habilitats i coneixements per part de l’infant i contribuint activament en el seu desenvolupament personal i social. 

Reserva directa a partir del 21 d’abril de 2021.

Per a més informació visiteu la pàgina següent.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 4: Educació de qualitat

4.7: Per a 2030, garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a pro·moure el desenvolupament sostenible, a través, entre d’altres, de l’educació per al desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no·violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.