Memòria d'activitat OSSMA 2020

Memòria d’activitat OSSMA 2020

L’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) publica la segona memòria transversal, on es presenten les principals actuacions i projectes que es van dur a terme l’any 2020, molt marcat per la COVID-19.

Seguint la mateixa estructura de la memòria anterior, el document inclou tant l’activitat realizada pel Servei de Prevenció, per la Unitat de Medi Ambient i per Atenció Social, com un apartat dedicat a la relació entre aquestes actuacions i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de Nacions Unides, i un capítol d’indicadors. Aquests indicadors reflecteixen tant l’activitat de l’OSSMA com l’estat i l’evolució de la Universitat de Barcelona en els àmbits de la prevenció de riscos laborals i medi ambient.

Consulteu la memòria d’activitat OSSMA 2020.

Portada de la memòria d'activitat de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient de l'any 2020