Vacances en família

Vacances en família

El programa Vacances en Família, és una iniciativa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través de la Direcció General de Famílies i de la Direcció General de Joventut mitjançant l’Agència Catalana de la Joventut, que posa a disposició de les famílies la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya (XANASCAT).

El programa té per objecte potenciar el lleure familiar fomentant, com un aspecte educatiu, la convivència dels membres de la unitat familiar entre ells i la resta de famílies, durant els períodes de ponts, vacances d’estiu i caps de setmana.

Per a la temporada 2021 es portarà a terme una única convocatòria de preinscripcions i sorteig.

El període de preinscripcions és des de les 12h del dia 10 de maig fins a les 12h del dia 25 de maig de 2021.

Per a més informació visiteu la pàgina següent.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 10: Reducció de les desigualtats

10.2: Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició.

10.3: Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, també eli·minant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures adequades a aquest efecte.