Capçalera activitats formatives OSSMA

Jornada per a la formació en plans d’autoprotecció i actuació en cas d’emergència

Data: 15 de juny, de 10 a 12 h.
Lloc: Aula Enric Casassas

Programa

  • 10:00 h: Presentació
  • 10:15 h: Plans d’autoprotecció i actuació en cas d’emergència
  • 11:45 h: Pràctica d’utilització d’extintors
  • 12:00 h: Consideracions finals i cloenda

Inscripcions

Inscripcions tancades.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 8: Treball digne i creixement econòmic

8.8: Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a totes les persones treballa·dores, incloses les migrants, en particular les dones migrants i les persones amb ocupacions precàries.