Dia mundial de la veu 2018

Nou curs de prevenció en línia “Ús Professional de la Veu”

Es consideren professionals de la veu totes aquelles persones que tenen la veu com a eina de treball i mitjà principal per a l’execució de la seva activitat laboral. La OIT considera al professorat com a la primera categoria professional susceptible de tenir riscos derivats de l’ús de la veu. Amb tot, hi ha altres professionals que utilitzen aquesta com a eina de treball, tal vegada no tan intensivament, però també amb possibles riscos.

Actualment, la prevalença dels trastorns de la veu en la població general és del 5%, mentre que en el col·lectiu amb un ús professional de la veu assoleix entre el 17 i el 57%. Set de cada deu casos amb problemes en l’aparell fonador es deuen a mals hàbits, a la utilització d’un volum per sobre del soroll ambiental o a un sobreesforç vocal.*

Mapa de paraules relacionades amb la veu

Per això, coincidint amb el Dia Mundial de la Veu que es celebra el 16 d’abril, des de l’OSSMA us presentem el nou curs de prevenció en línia Ús professional de la veu. Aquest curs, desenvolupat amb la col·laboració de la Mutua Universal, el posem a l’abast de tot el personal de la Universitat, PDI i PAS, que utilitza la veu com a eina de treball; es tracta d’un curs complementari d’altres que ja fa un temps ve desenvolupant l’ICE. El principal objectiu del curs és difondre i fomentar l’adopció d’hàbits i pràctiques saludables per afavorir l’ús adequat de la veu i prevenir els riscos que poden derivar-se.

* Dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, publicades a L’ús professional de la veu Enllaç extern.