imatge

Animacions KeFaXoKi_UB als MUPIS de la UB

Durant els mesos de setembre i desembre hem publicat a les pantalles publicitàries dels edificis (MUPIs) animacions on es mostraven diversos tipus de residus que habitualment apareixen als contenidors de la universitat de la fracció resta (com ara restes de fruita, paper d’alumini, bosses de plàstic, ampolles, llaunes, …) i s’indicava a quin contenidor haurien d’anar per realitzar correctament la recollida selectiva.

A continuació les trobareu recopilades en imatges:

animacions kefaxokiub platan
animacions kefaxokiub paper d'alumini
animacions kefaxokiub paper diari
animacions kefaxokiub mandarina
animacions kefaxokiub bric
animacions kefaxokiub paper
animacions kefaxokiub ampolla
animacions kefaxokiub bossa de plàstic
animacions kefaxokiub llaunes
animacions kefaxokiub infusió
animacions kefaxokiub bossa de patates
animacions kefaxokiub caixa galetes

Aquesta acció forma part de la campanya de sensibilització ambiental KEFAXOKI_UB sobre els residus a la Universitat de Barcelona, i està inclosa dins de les activitats de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.

Logotip Setmana Europea de la Prevenció de Residus
Logotip de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 4: Educació de qualitat

4.7: Per a 2030, garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a pro·moure el desenvolupament sostenible, a través, entre d’altres, de l’educació per al desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no·violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

ODS 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

11.6: Per al 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l'aire i la gestió municipal o d'altre tipus de les deixalles.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.5: Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.