Termini de presentació de resums per a comunicacions tècniques Conama 2020: 10 de september

Conama 2020: s’aproxima el termini per enviar resums de comunicacions

El termini per a l’enviament dels resums de les comunicacions per Conama 2020 s’ha ampliat fins el 10 d’octubre. Per realitzar l’enviament podeu accedir a través d’aquesta adreça.

Com en anteriors edicions, es poden presentar comunicacions tant en format escrit com en format panell, així com participar en l’exhibició de panells. Aquest any la convocatòria porta una novetat amb dues modalitats de participació:

  1. Comunicacions Científic – Tècniques. Estan destinades a recopilar treballs científics rellevants en matèria de medi ambient i sostenibilitat. Aquestes comunicacions han de presentar una estructura determinada, i seran revisades per un comitè d’experts sobre la base de criteris de rellevància, actualitat, veracitat i objectivitat per a la seva aprovació final i inclusió en una publicació digital de Comunicacions Científic – Tècniques seleccionades. Més informació i normativa sobre la modalitat Comunicacions Científic – Tècniques.
  1. Comunicacions de Difusió de Projectes. Inclouen totes aquelles iniciatives i projectes que s’han realitzat en matèria de sostenibilitat a les diferents entitats que participen en Conama. Aquestes Comunicacions de Difusió de Projectes permeten una estructura i índex més flexibles, podent presentar cada autor els continguts de la manera que consideri més adequat per presentar els resultats del seu projecte. Més informació i normativa sobre la modalitat Comunicacions de Difusió de Projectes.

Tots els inscrits en Conama 2020 poden presentar una única Comunicació, triant per a això una de les dues modalitats. La Universitat de Barcelona pot presentar una comunicació de tipus Científic-Tècnica amb inscripció gratuïta en el marc del conveni de col·laboració establert amb la Fundació Conama. Si voleu gaudir d’aquest avantatge en la inscripció, poseu-vos en contacte amb nosaltres a ossma@ub.edu.

Més informació:

Termini de presentació de resums per a comunicacions tècniques Conama 2020: 10 de september

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 17: Aliances per assolir els objectius

17.16: Enfortir l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible, complementada per aliances entre múltiples actors que mobilitzin i promoguin l’intercanvi de coneixements, expertesa, tecnologies i recursos financers, amb la finalitat de donar suport a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a tots els països, en particular als països en desenvolupament.

17.17: Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels partenariats.