Els ecoconsells presenten el Pla de Sostenibilitat UB

Aquest mes de març s’inicia una sèrie d’ecoconsells dedicada a informar sobre les línies estratègiques del Pla de Sostenibilitat UB, que va ser presentat al Claustre del desembre passat i es troba en la fase de participació pública durant el primer semestre de 2012.

L’ecoconsell, que porta per títol Els nostres espais verds, fa un repàs pels principals objectius i accions de la primera línia estratègica del Pla de Sostenibilitat UB, anomenada Conservació i divulgació de valors naturals. També s’ofereixen algunes idees bàsiques per gaudir dels espais naturals del nostre entorn i contribuir a la seva preservació.

El Pla de Sostenibilitat consta de 10 línies estratègiques que volen cobrir tots els vectors ambientals i els àmbits d’activitat universitària:

  1. Conservació i divulgació de valors naturals
  2. Ordenació territorial, adequació dels espais i construcció sostenible
  3. Mobilitat
  4. Qualitat ambiental
  5. Energia i recursos naturals
  6. Residus
  7. Comunicació i sensibilització
  8. Cooperació i voluntariat
  9. Sostenibilització curricular i formació en sostenibilitat
  10. Recerca en sostenibilitat

Per conèixer més sobre la línia estratègica de valors naturals, podeu entrar al Blog del Pla.

OSSMA

Deixa un comentari