El reciclatge dels medicaments (Eco2.0 – 20)

Segur que si mirem la nostra farmaciola veurem que tenim medicaments caducats o que ja no utilitzem. Per tal de gestionar correctament aquests residus i protegir el medi ambient, l’any 2001 en resposta a la Directiva Europea 94/62/CEE sobre gestió d’envasos es van instal·lar a les farmàcies uns contenidors blancs destinats a la recollida de medicaments en desús anomenats Punts SIGRE.

Actualment a Catalunya existeixen més de 3.100 Punts SIGRE distribuïts sobretot en farmàcies, tot i que també es poden trobar en altres espais especialitzats com centres sanitaris, punts verds o deixalleries mòbils.

contenidor Punt SIGRE
Exemple de contenidor de Punt SIGRE. Font: http://www.puntosigre.es/

Els medicaments es porten a plantes de triatge, on es separen els envasos de vidre, plàstic o paper, i es trien els que es consideren perillosos dels que no ho són. Després, a cada material se li aplica el tractament més adient.

Durant aquests tretze anys des de la seva implantació s’han realitzat diverses campanyes de sensibilització per tal d’informar a la població sobre la importància d’una correcta gestió dels medicaments , i segons dades de SIGRE el reciclatge d’aquests productes ha anat augmentant de forma considerable fins a arribar a valors de 81,12 grams per habitant a l’any. Actualment gairebé el 70% de les llars dipositen els envasos i les restes de medicaments en alguns dels contenidors de SIGRE.

evolució dels grams per habitat i any de medicaments que s´han recollit en els punts SIGRE
Evolució dels grams per habitant i any de medicaments que s’han recollit en els Punts SIGRE a Espanya (2003-2013). Font: http://www.sigre.es/

Com s’han de gestionar els medicaments?

  • Revisa la teva farmaciola cada sis mesos per evitar acumular medicaments innecessaris.
  • Aprofita cada vegada que visitis la farmàcia per deixar aquells medicaments que no utilitzis.
  • Diposita als Punts SIGRE els medicaments caducats o que ja no necessites, els envasos buits, els blísters i les caixes buides dels medicaments.
  • Per a una adequada gestió, és millor dipositar els medicaments amb el seu envàs original i el seu prospecte.
  • No dipositis als punts SIGRE altres productes com agulles, termòmetres, radiografies, gases, productes químics ni piles.
  • Sobretot no llencis cap medicament per l’aigüera o el sanitari, ni tampoc a la brossa. Es tracta de productes que poden contaminar el medi ambient i que han de rebre un tractament especial.
  • Intenta reduir la producció d’aquest tipus de residus adquirint només la quantitat de medicaments que necessitis.

Més informació…

OSSMA

Deixa un comentari