Fums negres o aire saludable (Eco2.0-64)

Quantes vegades has sentit a parlar de la contaminació atmosfèrica a les ciutats? I de la mobilitat sostenible? Però…per què sempre diem que el vehicle privat motoritzat és més ineficient que la resta de mitjans de transport?

Un dels principals motius és la baixa taxa d’ocupació dels cotxes i les motos. Tot i que ja fa uns anys que s’està promovent compartir els trajectes amb altres viatgers, encara avui en dia la majoria dels cotxes circulen amb un únic ocupant. Segons la Plataforma Promoció del Transport Públic (PTP), l’ocupació mitjana del cotxe és de només 1,18 passatgers.

Per un altre costat està la ineficiència del funcionament del vehicle. Quan engeguem el motor tenen lloc diferents reaccions químiques, i de la combustió parcial o incompleta del carburant s’emeten diversos contaminants i gasos d’efecte hivernacle.

La llista de contaminants és bastant extensa i les conseqüències negatives per a la salut de les persones i el medi ambient també:

hidrocarburs (HCs), monòxid de carboni (CO), i partícules en suspensió (PM10 i PM2,5), que provoquen problemes cardiovasculars, respiratoris, irritació dels ulls, i són factor de risc per desenvolupar càncer;
diòxid de carboni (CO2), que amplifica l’efecte hivernacle i influeix en el canvi climàtic;
òxids de nitrogen (NOx), en l’acidificació i eutrofització de sòls i aigües;
diòxid de sulfur (SO2), que provoca sobretot problemes respiratoris;
dioxines, furans i hidrocarburs aromàtics policíclics (PHAs) com el benzo(a)pirè (BaP), que són carcinogènics;
metalls pesants (plom, arsènic, cadmi, coure, crom, mercuri, níquel, seleni i zinc), que afecten al sistema nerviós central, al sistema cardiovascular, i augmenten el risc de desenvolupar càncer;

Aquests contaminants primaris poden crear altres contaminants secundaris a través de reaccions químiques, com ara ozó troposfèric (O3). A diferència de l’ozó estratosfèric que ens protegeix de la radiació solar, l’ozó troposfèric es troba en superfície i provoca irritació dels ulls i de les vies respiratòries.

No totes les emissions associades al trànsit provenen del tub d’escapament. Quan un vehicle circula també s’emeten partícules en suspensió per la fricció dels neumàtics sobre l’asfalt, l’ús dels frens i de l’embragatge, i la corrosió del xassís i les diferents parts del vehicle. Però el més sorprenent és que també s’emeten contaminants quan el cotxe està aparcat i amb el motor apagat, per l’evaporació del carburant que hi ha dins del dipòsit.

A part dels efectes sobre la salut que hem descrit, s’han trobat evidencies de l’afectació sobre el desenvolupament cognitiu dels infants, així com sobre la fertilitat, l’embaràs, la diabetis, l’obesitat i la demència.

A part de la contribució a la contaminació atmosfèrica, el trànsit rodat també genera contaminació acústica i augmenta el risc d’accidents.

Els col·lectius més vulnerables, com ara infants, gent gran, embarassades i persones amb patologies prèvies seran els que es veuran més afectats, però es tracta d’un problema que afecta a la qualitat i esperança de vida de tota la població en general.

Com podem reduir l’exposició als contaminants atmosfèrics a la ciutat?

  • Evitant fer exercici físic en les hores de més trànsit i els dies d’episodis de contaminació.
  • Planificant una ruta per caminar per les zones menys contaminades, triant els carrers amb menys trànsit i més espais verds.
  • Ventilant els espais tancats, com l’oficina o la llar, en les hores amb menys trànsit.
  • Evitant, sempre que sigui possible, estar a prop dels tubs d’escapament.
  • Apagant el motor del vehicle quan estem més de 2 minuts parats.
  • Realitzant una conducció eficient i un bon manteniment del vehicle.
  • Ajustant adequadament la pressió dels pneumàtics per reduir les emissions de partícules.
  • Utilitzant el transport públic, o encara millor…desplaçant-te a peu, amb bici o patinet.

 

Més informació…

OSSMA

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 12: Producció i consum responsables

12.2: Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.

12.8: Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació pertinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura.

Deixa un comentari