Il·luminació amb LEDs al vestíbul de l’Edifici Històric

El vestíbul de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona compta des del passat desembre de 2011 amb una nova il·luminació amb LEDs. Aquesta actuació, duta a terme per la Unitat d’Obres i Manteniment, ha comportat la substitució de 96 làmpades halògenes de 50 W, per altres de similars amb tecnologia LED de 7 W. D’aquesta forma s’assoleix un estalvi de consum del 86%, amb una reducció estimada de consum elèctric d’uns 17.000 kWh/any. Es preveu que la inversió necessària per dur a terme l’acció s’amortitzi en 1,2 anys gràcies a l’estalvi en la factura energètica. Vegeu més informació a la taula adjunta.

TítolSubstitució de 96 làmpades halògenes de 50 W per altres similars amb tecnologia LED de 7 W
Reducció consum86%
Estalvi energètic previst17.172,48 kWh/any
Reducció emissions CO₂3.108,22 kg CO₂/any
(factor d’emissió producció elèctrica a Espanya el 2010 = 0,181 kg CO2/kWh)
Estalvi econòmic estimat2.404,14 €/any
Termini d’amortització1,2 anys
Font: Unitat d’Obres i Manteniment

Aquesta actuació forma part de l’acció LE-5.52 del Pla de sostenibilitat de la UB, que preveu la Introducció progressiva de sistemes LED en obres de remodelació d’espais.

Vistes de la il·luminació amb LEDs a les columnes del vestíbul de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona.

Deixa un comentari