Ecoconsells

L’aigua virtual: el consum ocult (Eco2.0-52)

Saps quanta aigua consumeixes cada dia? Cada barceloní consumeix una mitjana de 100 litres d’aigua al dia que utilitza per dutxar-se, netejar, cuinar, entre d’altres. A més de l’aigua emprada en les activitats quotidianes, se’ns recomana beure uns 2 litres d’aigua al dia.

Però realment és aquesta tota l’aigua que consumim? Doncs no, perquè també cal sumar-hi la quantitat d’aigua necessària per produir els aliments que consumim al llarg del dia, que pot arribar a ser d’uns 2.000 o 3.000 litres, i l’aigua utilitzada en la fabricació dels productes que comprem, com ara roba o aparells electrònics.

Per tant, quan calculem quin és el nostre consum no hem de pensar només en la factura d’aigua, sinó que també hi ha un consum indirecte totalment ocult que no és present, per exemple, a l’etiquetatge dels productes. Aquest concepte rep el nom d’aigua virtual o oculta, i es defineix com l’aigua necessària per produir un bé o un servei.

En el cas de la producció d’aliments, l’aigua és essencial per tasques tan diverses com regar els camps de conreu, cobrir les necessitats hídriques dels animals o netejar les instal·lacions. Cal tenir en compte que el consum d’aigua d’un mateix producte pot variar segons la climatologia, el tipus de sòl, les tècniques de cultiu utilitzades, etc. Així doncs, depenent del país on es produeix l’aliment, l’aigua virtual associada pot veure’s incrementada considerablement.

A continuació us mostrem exemples de l’aigua necessària per a produir diferents productes alimentaris.

aigua virtual. Representacio de quant litres fan falta per generar diferents aliments
Exemples de valors mitjans d’aigua virtual de diferents productes alimentaris. Font: elaboració pròpia a partir de les dades de www.waterfootprint.org

A part dels aliments, tota la resta de productes també tenen associat un consum ocult d’aigua. En un ecoconsell anterior vam parlar de quant consumeix la teva roba, on vam destacar que s’estima que per fabricar una samarreta de cotó es necessiten uns 2.900 litres d’aigua, i per a uns pantalons texans calen 11.800 litres. Aquí s’inclouen els litres que calen per cultivar el cotó, fabricar el teixit a partir de les matèries primeres, l’estampació i tinció de la roba, el transport, la quantitat d’aigua que el consumidor utilitza amb les rentadores, i la gestió dels residus.

Què podem fer per reduir el consum d’aigua virtual?

  • Consumeix productes de proximitat, on el consum d’aigua associat al seu transport és menor.
  • Compra productes ecològics, ja que en la seva elaboració s’utilitzen tècniques amb un menor consum d’aigua.
  • No malbaratis els aliments. Produir-los requereix una quantitat elevada d’aigua.
  • Intenta mantenir una dieta equilibrada on predominin els productes vegetals i frescs. L’aigua virtual dels productes de procedència animal i dels aliments processats acostuma a ser més elevada.
  • Fes un consum responsable. Compra només allò que necessitis per reduir la teva petjada hídrica.

 

Més informació…

OSSMA

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 6: Aigua neta i sanejament

6.4: Per a 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos hídrics a tots els sectors, i asse·gurar la sostenibilitat de l’extracció i del subministrament d’aigua potable per tal de fer front a l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el nombre de persones que pateixen d’escassetat d’aigua.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.8: Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació pertinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura.

Deixa un comentari