Actualització del mapa de soroll del Campus Diagonal

Coincidint amb el Dia Internacional de Conscienciació del Soroll, que se celebra el 29 d’abril, us mostrem els resultats del nou mapa de soroll del Campus de la Diagonal Portal del Coneixement (consulteu aquí l’informe complet).

Entre els mesos de novembre de 2014 i gener de 2015 es van prendre mesures dels nivells de soroll a l’aire lliure en 58 punts del Campus de la Diagonal, durant 4 moments del dia diferents en cada punt. La distribució dels punts, formant una retícula amb una distància d’uns 100 metres entre cada punt, permet elaborar un mapa sonor i així detectar les zones que pateixen uns nivells més alts de contaminació acústica.

Entre les principals conclusions assolides en aquest estudi destaca que el trànsit és la principal font de soroll ambiental a tot el Campus de la Diagonal, amb l’única excepció de les zones ubicades a l’interior del recinte de les facultats. El trànsit està present al 97% de les sonometries efectuades, i es detecta una relació directa entre la seva intensitat i els nivells de soroll mesurats.

Les obres, que són una font de soroll important i molt molesta, tant per la presència de soroll impulsiu com per valors pic elevats, s’han detectat en el 15,5% de les sonometries realitzades.

La distribució espacial del soroll al Campus de la Diagonal presenta els valors màxims a la perifèria (perímetre format per les avingudes de la Diagonal, Doctor Marañón i Joan XXIII, els vials amb major intensitat de trànsit), i els mínims al centre del Campus Diagonal Sud.

nivell de soroll al campus Diagonal
Nivell de soroll equivalent al Campus de la Diagonal (2014), en dB(A), entre les 8 i les 20h (Leq – Dia)

A més d’obtenir els valors equivalents per al total del dia (de 8 a 20 hores), es prenen mesures per a quatre torns diferents: de 8 a 11 hores, d’11 a 14 hores, de 14 a 17 hores i de 17 a 20 hores. Això permet valorar les diferències de soroll que genera la intensitat del trànsit, major a primera hora del matí i al final de la tarda, coincidint amb les hores punta d’entrada i sortida a la ciutat.

Per al conjunt dels quatre torns, se superen els 65 dB(A) de soroll en un 40,1% de les sonometries). Aquest valor se supera en una proporció de mesures semblant en tots els torns. En canvi. el nombre de sonometries que excedeixen els 70 dB(A) és lleugerament superior en els torns de matí (5,2% a primera hora del dia i 6,9% a migdia) que en els de tarda (3,5%).

Per a cada punt on es prenen les sonometries s’ha comparat el valor límit d’immissió assignat per l’Ajuntament de Barcelona en el mapa de capacitat acústica elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2012 amb els valors de soroll del nostre estudi. El resultat és que s’excedeix el valor límit d’immissió en un 7% de les localitzacions (4 de 58 punts de mesura). Els incompliments es concentren al c/ de l’Exèrcit, al c/ Coronel Tinent Valenzuela, al c/ de la Maternitat i al recinte de la Maternitat. Aquests espais no són necessàriament els que assoleixen un nivell de soroll més alt, sinó que superen el valor màxim previst a la normativa, que en alguns casos és molt restrictiu (per exemple, 57 dB(A) al recinte de la Maternitat, per ser un parc).

En cas que s’apliqués la definició de les zonificacions segons l’annex II.3 de l’Ordenança de Medi Ambient de Barcelona (2011), atenent al tipus d’activitat que es desenvolupa en els edificis en comptes del valor assignat al vial més proper, augmentaria el percentatge d’incompliments, i un 19% dels punts de mesurament superaria els valors límit.

Àrea d'influència dels punts de mesura segons el compliment (verd) o incompliment (vermell) dels valors guia d'immissió al Campus de la Diagonal (Ordenança de Medi Ambient de Barcelona, 2011)
Àrea d’influència dels punts de mesura segons el compliment (verd) o incompliment (vermell) dels valors guia d’immissió al Campus de la Diagonal (Ordenança de Medi Ambient de Barcelona, 2011)

Per al conjunt del dia (de 8 a 20h), el nivell de soroll supera els 65 dB(A) en tots els vials perifèrics del sector sud —les avingudes de la Diagonal, de Joan XXIII i del Doctor Marañón—, i se situa per sota dels 55 dB(A) al cor de Diagonal Sud (Parc de Bederrida i els voltants de l’edifici Hèlix del Parc Científic de Barcelona).

Els centres de la UB més afectats pel soroll ambiental (>65 dB(A)), són els extrems laterals de la Facultat d’Economia i Empresa, el Col·legi Major Penyafort-Montserrat, la façana de l’edifici B de la Facultat de Farmàcia orientada cap a l’avinguda de Joan XXIII, la façana de l’edifici Ramon Margalef de la Facultat de Biologia orientada cap a l’avinguda de la Diagonal, les facultats de Física i Química, especialment la façana orientada a l’avinguda de la Diagonal, i les façanes sud del CRAI Baldiri Reixac i del Parc Científic de Barcelona, orientades cap a l’avinguda del Doctor Marañón.

Comparant aquests resultats amb el mapa sonor de l’any 2005, s’observa que els edificis de la UB afectats per un augment del nivell de soroll són la Facultat de Dret, Química, Geologia, Farmàcia, la Biblioteca de Belles Arts, la residència universitària i els edificis més orientals de Biologia. Concretament, la Facultat de Geologia és la més afectada, amb un augment de fins a 10 dB(A) de mitjana. Els edificis més beneficiats per una disminució del soroll equivalent són la Facultat d’Economia i Empresa (façana Trias i Giró) i el PCB (façana Josep Samitier).

Diferència de nivell de soroll equivalent al Campus de la Diagonal, en dB(A), entre les 8 i les 20h (Leq – Dia) respecte el mapa sonor de l'any 2005
Diferència de nivell de soroll equivalent al Campus de la Diagonal, en dB(A), entre les 8 i les 20h (Leq – Dia) respecte el mapa sonor de l’any 2005

Entre els factors que generen aquestes diferències trobem les modificacions realitzades en els vials del Campus. Per exemple, la transformació del c/ de Baldiri Reixac en vial exclusiu per a vianants ha reduït la intensitat del trànsit i el nivell de soroll al c/ de Josep Samitier, afectant positivament a una part del PCB.

En sentit contrari, la progressiva reorientació del trànsit cap al c/ Martí i Franquès per creuar el campus entre l’avinguda de la Diagonal i l’avinguda Joan XXIII, i cap a l’eix format pels carrers Menéndez Pelayo i Pau Gargallo com a alternativa secundària a la pròpia avinguda de la Diagonal, provoquen un augment significatiu del soroll a la cruïlla entre aquests vials, que afecta bàsicament a la Facultat de Geologia.

De cara al futur, i tenint en compte aquests resultats, les mesures correctores més necessàries seran les relacionades amb el trànsit, ja que comporten actuar sobre la principal font de soroll. Si bé entre els mesos de març i abril de 2015 s’ha completat la senyalització de tot el Campus Diagonal Sud com a zona 30, a mig i llarg termini es preveu anar transformant aquest espai en àrea de vianants, restringint el trànsit de vehicles a motor exclusivament per l’accés als estacionaments dels edificis, serveis d’emergència i operacions de càrrega i descàrrega.

Altres mesures que es veu necessari tenir en compte serien l’establiment de criteris acústics en els concursos d’enderrocs i obres, la instal·lació de barreres de vegetació en àrees molt localitzades, o l’obligatorietat de l’aturada del motor per als autobusos urbans i interurbans en situació d’espera en una parada d’origen i final (especialment davant de l’edifici 696 de la Facultat d’Economia i Empresa.

Aquest mapa sonor ha estat realitzat per Adriana Martínez Gené, estudiant de Química Ambiental de l’Institut Narcís Monturiol, en el marc d’un conveni de pràctiques amb l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient de la Universitat de Barcelona.

Deixa un comentari