Es presenta al Claustre la memòria de seguiment del Pla de Sostenibilitat 2013

El Dr. Jordi Serra, Delegat del Rector per a Sostenibilitat, ha presentat en la sessió del Claustre del 17 de desembre la memòria de seguiment del Pla de Sostenibilitat de la UB, corresponent al curs 2012-2013. Aquest document constitueix l’informe anual que, d’acord amb l’article 58.2 de l’Estatut de la UB, ha de presentar la Comissió Delegada del Claustre per a Sostenibilitat al Claustre Universitari per presentar els resultats  sobre el compliment d’aquest programa.

Per definir on ens trobem dintre del procés d’execució del Pla de Sostenibilitat, s’ha procedit a establir en quin estat d’evolució es troba cadascuna de les 128 accions que l’integren, analitzant prèviament en quin grau de realització es troben les diferents fases de què consta.  Tot i que els recursos disponibles per a la implantació del Pla són molt limitats en l’actual context pressupostari, les primeres conclusions que es poden expressar de l’evolució del Pla al llarg d’aquest primer any són que ja s’han iniciat gairebé la meitat de les accions previstes, i que es comencen a detectar resultats positius en algunes línies estratègiques, com ara les de mobilitat i residus.

El document s’estructura en tres blocs. El primer presenta una valoració general del desenvolupament del Pla presentant una llista de l’estat de les accions previstes i comentaris genèrics sobre el nivell d’avenç en les diferents línies estratègiques. En el segon es detallen per a cada línia estratègica les principals accions desenvolupades i fites assolides, amb una previsió dels principals projectes en què es preveu treballar el proper any. El tercer és un apartat de conclusions i observacions de millora, en funció de la valoració dels resultats assolits. Acompanyen al document dos annexos, un amb les dades dels principals indicadors relacionats amb la sostenibilitat a la UB, i el segon amb les fitxes detallades de les diferents accions que integren el Pla.

Deixa un comentari