NaturConsells: conservar la natura ens aporta molts beneficis. Els vols descobrir?

Durant el mes de maig hem publicat a través del nostre compte de Twitter i d’Instagram una nova sèrie d’Ecoconsells sobre els beneficis que ens aporta conservar la natura. A continuació trobareu els NaturConsells recopilats:

NaturConsells

 1. Sabies que passejar envoltats de natura afecta de manera positiva el nostre benestar físic i emocional?
 2. Els beneficis sobre la nostra salut dels espais verds són molts, entre ells la disminució de la depressió, l’ansietat, cardiopaties, problemes respiratoris, obesitat, etc.
 3. Viure a prop d’espais naturals facilita la pràctica d’activitat física, beneficiant la nostra salut i reduint el sedentarisme.
 4. Saps que els espais verds també són Refugis climàtics? Ens proporcionen confort tèrmic per afrontar els efectes adversos de l’escalfament global.
 5. Els arbres urbans ajuden a mantenir un millor confort tèrmic, especialment a l’estiu, gràcies a l’ombra i l’evapotranspiració.
 6. La temperatura a l’interior dels parcs urbans pot ser de fins a 2⁰C menys, produint un efecte refrescant també a zones urbanes properes.
 7. Els espais verds intercepten l’aigua de la pluja i redueixen el risc d’inundacions.
 8. Els espais verds també ajuden a regular l’emissió dels gasos d’efecte hivernacle i reduir la contaminació atmosfèrica a les zones urbanes.
 9. Passejar per espais verds ens permet descansar de la contaminació acústica: als carrers amb més trànsit es pot arribar a 90 dB, quan als parcs estarem per sota dels 45 dB!
 10. Les cobertes verdes o els jardins verticals ajuden a mantenir una temperatura estable a dins d’un edifici, i a reduir el consum energètic, tant a l’hivern com a l’estiu.
 11. Les plantes milloren el nostre estat d’ànim. Els colors verds ens transmeten tranquil·litat, i els colors vius de les flors alegria.
 12. Els arbres més vells poden albergar una gran quantitat de biodiversitat vivint en les seves cavitats.
 13. Coneixes el Jardí Ferran Soldevila de l’Edifici Històric de la UB? Podràs relaxar-te passejant entre més de 200 espècies vegetals.
 14. La Facultat de Farmàcia també disposa d’un itinerari botànic per visitar el seu Racó Verd

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

11.7: Per al 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, en particular per a les dones i els infants, la gent gran i les persones amb discapacitat.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.8: Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació pertinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura.

ODS 15: Vida d'ecosistemes terrestres

15.4: Per a 2030, vetllar per la conservació dels ecosistemes muntanyosos, incloent·hi la biodiversitat, a fi de millorar·ne la capacitat de proporcionar beneficis essencials per al desenvolupament sostenible.